• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • WSBM Chomiczówka

Informacja

Szanowni Państwo,

Warszawska Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Chomiczówka informuje, że z dniem 23.07.2021r. na terenie, w rejonie ulic Brązownicza, Conrada, Kwitnąca, rozpoczną się prace w zakresie badań geotechnicznych. Wykonanie badań geotechnicznych jest niezbędne, do wystąpienia z wnioskiem o warunki zabudowy, jak również jest podstawą dla Spółdzielni do wystąpienia z wnioskiem do Urzędu m.st. Warszawy o obniżenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Jednocześnie informujemy, że Spółdzielnia nie rozpocznie realizacji inwestycji bez decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.

Zawiadomienie

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”, działając na podstawie art. 43 ust. 5 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1208), informuje, iż w dniu 6 lipca 2021 r. podjęta została Uchwała nr 139/2021 Zarządu WSBM „Chomiczówka” w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Josepha Conrada 23.

Czytaj dalej

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino