Dział księgowości

 • windykacja, czynsz, opłata za lokal mieszkalny i garaże
  pok. nr 33 i 33A tel. 22 299 23 02 lub tel. 22 299 61 25
 • rozliczenie wody
  pok. nr 24  tel. 22 299 68 43
 • wkłady
  pok. nr 26 tel. 22 299 7037
 • lokale użytkowe, środki trwałe
  pok. nr 22 tel. 22 299 2551
 • parkingi i sprawozdania
  pok. nr 29 tel. 22 299 6978
 • przelewy, faktury i korespondencja
  pok. nr 27 tel. 22 299 6850
 • płace
  pok. nr 25 tel. 22 299 7038

Dział księgowości zajmuje się m.in.

 • Księgowanie oraz kontrolowanie płatności członkowskich, opłat za media i innych wpłat od członków Spółdzielni.
 • Kontrolę i rozliczanie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości tj. m.in. koszty remontów, działalności eksploatacyjnej, dźwigów, energii elektrycznej, konserwacji zasobów, gospodarki odpadami komunalnymi, dostawy mediów.
 • Rozliczanie roczne mediów, wyliczanie zaliczkowych stawek opłat dla poszczególnych nieruchomości.
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej podatków tj. podatki dochodowe, VAT, ZUS, PFRON itp. oraz zapłata należnych zobowiązań podatkowych, również prowadzenie ewidencji dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.
 • Naliczanie i rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i opłaty przekształceniowej, sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie umorzeń i amortyzacji.
 • Prowadzenie gospodarki pieniężnej (rachunków bankowych).
 • Prowadzenie ewidencji funduszy Spółdzielni.
 • Obsługa spraw związanych z zrządzaniem płatnościami wobec kontrahentów, dostawców mediów i innych usługodawców.
 • Monitorowanie należności i windykacja zaległych płatności od członków Spółdzielni.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej inwestycji Spółdzielni tj. budowy nowych budynków, modernizacji istniejących, rozliczanie zadań inwestycyjnych.
Ta strona używa cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na naszą politykę prywatności.