Dział techniczny

 • w sprawie instalacji wodnej, kanalizacji i centralnego ogrzewania
  pok. nr 18  tel. 501 713 601
 • w sprawie dźwigów, oświetlenia zewnętrznego i instalacji elektrycznej
  pok. nr 1  tel. 729 034 269
 • w sprawach ogólno-budowlanych
  pok. nr 17  tel.  604 697 644
 • w sprawie likwidacji szkód ubezpieczeniowych, świadectw energetycznych i remontów dróg
  pok. nr 1 tel. 729 034 270 lub tel. 729 034 271
 • z-ca kierownika działu
  pok. nr 1  tel. 729 034 268
 • kierownik działu
  pok. nr 4 tel. 729 034 272

Dział Techniczny zajmuje się sprawami związanymi z remontami, naprawami i bieżącą konserwacją budynków oraz terenów zewnętrznych, m.in:

 • Przyjmowaniem i załatwianiem zgłoszeń (interwencji) od mieszkańców w sprawach uszkodzeń, usterek, wadliwego funkcjonowania urządzeń i instalacji oraz elementów budynków, w tym:
  • usuwania przecieków z dachów i elewacji,
  • awaryjne naprawy balkonów i tarasów,
  • awaryjne naprawy dźwigów,
  • awaryjne naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz gazowej,
  • awaryjne naprawy instalacji wentylacyjnych oraz przewodów kominowych wentylacyjnych,
  • naprawy oświetlenia w częściach wspólnych budynków oraz oświetlenia na terenie Spółdzielni,
  • naprawy dróg, chodników i ciągów pieszo–jezdnych,
  • naprawy bram i szlabanów,
  • naprawy domofonów i systemów kontroli dostępu,
  • naprawy drzwi i okien w częściach wspólnych budynków,
  • naprawy furtek i ogrodzeń,
  • naprawy w częściach wspólnych tynków ścian i sufitów, naprawy posadzek i schodów.
 • Prowadzenie konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, bram wjazdowych, domofonów,  systemów przeciwpożarowych, wentylacji mechanicznej i hybrydowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz gazowej.
 • Ustalanie potrzeb remontowych i opracowywanie założeń do planu rzeczowo – finansowego.
 • Realizacja prac remontowych w zasobach Spółdzielni, w tym:
  • remonty dachów i kominów,
  • remonty klatek schodowych,
  • wymiany dźwigów,
  • budowa altan śmietnikowych,
  • wymiana pionów i poziomów kanalizacyjnych,
  • wymiana wodomierzy i ciepłomierzy,
  • wymiana drzwi i okien w częściach wspólnych.
 • Przeprowadzanie przetargów na roboty budowlane.
 • Przeprowadzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontroli okresowych, a także przeglądów technicznych budynków.
 • Realizacja zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych wykonywanych zgodnie z artykułem 62 Prawa Budowlanego.
 • Realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Nadzoru Budowlanego.
 • Prowadzenie i archiwizowanie ksiąg obiektów budowlanych (KOB) i wszelkiej dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wydawanie zgód i warunków na prowadzenie prac remontowych w lokalach mieszkalnych.
 • Podawanie i udostępnianie danych potrzebnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Prowadzenie spraw ubezpieczeń rzeczowych a w szczególności odszkodowań za zalania i awarie wynikłe z winy Spółdzielni.
Ta strona używa cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na naszą politykę prywatności.