Dział ogólno-administracyjny i samorządowy

 • obsługa Zarządu i Rady Nadzorczej
  pok. 14, tel. 22 299 66 73
 • kierownik działu
  pok. 14, tel. 22 299 66 73

Dział Ogólno-administracyjny i Samorządowy zajmuje się m.in.:

 • Szeroko rozumianymi sprawami samorządowymi, organizacyjnymi i administracyjno-gospodarczymi.
 • Opracowywaniem aktów normatywnych (regulaminów, zarządzeń itp.) i prowadzeniem ich rejestrów.
 • Opracowywaniem projektów uchwał: Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
 • Prowadzeniem rejestru uchwał organów statutowych Spółdzielni.
 • Przygotowaniem okresowych i zbiorczych sprawozdań ze stanu realizacji wniosków i uchwał organów statutowych Spółdzielni, w oparciu o materiały źródłowe.
 • Organizacją i obsługą posiedzeń: Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia.
 • Ścisłą współpracą z przewodniczącym Rady Nadzorczej (przekazywaniem korespondencji wpływającej do Rady i ustaleniem terminu jej rozpatrzenia przez Radę, następnie przekazywaniem tej korespondencji odpowiednim komórkom w celu przygotowania materiałów potrzebnych do rozpatrzenia).
 • Nadzorem nad przygotowaniem materiałów informacyjnych, sprawozdawczych i projektów uchwał dla organów Spółdzielni.
 • Prowadzeniem rejestru ksiąg inwentarzowych, nadawaniem numerów inwentarzowych, prowadzeniem wykazów środków trwałych w użytkowaniu.
 • Prowadzeniem sekretariatu biura Spółdzielni.
 • Przyjmowaniem i ewidencjonowaniem korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Obsługą strony internetowej i Facebook.
Ta strona używa cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na naszą politykę prywatności.