• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • WSBM Chomiczówka

Informacja o gruntach

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. J. Conrada 18 i Kluczowej 4, do których Spółdzielnia posiadała prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogą ustanowić odrębną własność lokalu po złożeniu w Spółdzielni wniosku w przedmiotowej sprawie.

Odrębna własność – aktualizacja

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” prezentuje aktualny wykaz nieruchomości, w stosunku do których wznowione zostały akty notarialne przeniesienia własności lokali mieszkalnych:

 • Aspekt 69, 71
 • Bogusławskiego 2, 8, 10, 12, 12a, 14, 22, 24, 26
 • Brązownicza 1, 1a, 1b, 3, 5, 11
 • Conrada 3, 4, 8, 17, 22
 • Dąbrowskiej 1, 3, 5, 7, 9, 17, 21, 23
 • Kwitnąca 9, 9a, 11, 12a, 12b, 12c, 15, 19, 21
 • Nerudy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
 • Osikowa 1, 7, 9
 • Renesansowa 15, 21
 • Sieciechowska 1
 • Żółwia 14, 18.

Czytaj dalej

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino