• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • WSBM Chomiczówka

Zawiadomienie

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”, działając na podstawie art. 43 ust. 5 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1208), informuje, iż w dniu 6 lipca 2021 r. podjęta została Uchwała nr 139/2021 Zarządu WSBM „Chomiczówka” w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Josepha Conrada 23.

Czytaj dalej

Informacja o gruntach

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. J. Conrada 18 i Kluczowej 4, do których Spółdzielnia posiadała prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogą ustanowić odrębną własność lokalu po złożeniu w Spółdzielni wniosku w przedmiotowej sprawie.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino