• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Koncepcja urbanistyczna

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu podejmujemy próby obniżenia kosztów użytkowania wieczystego rejonu ulic Conrada/Brązownicza/Kwitnąca. Liczyliśmy, iż uchwała Rady m. st. Warszawy nr XXVII/774/2020 otworzy nam drogę do uzyskania bonifikaty - obniżenia stawki z 5% na 3%. Niestety okazuje się, iż w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej Spółdzielnia traktowana jest jako przedsiębiorca, a bonifikaty traktowane są jako pomoc Państwa, która podlegają limitom. W chwili obecnej Spółdzielnia korzysta już z "pomocy" Państwa w związku z uzyskaniem bonifikat opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności lokali użytkowych. Powoduje to, że w najbliższym czasie nie skorzystamy z dobrodziejstw uchwały nr XXVII/774/2020 i nie uzyskamy ulgi w opłatach.

Odmowa udzielenia w/w bonifikaty skłoniła nas do poszukiwania innych rozwiązań - w sierpniu zeszłego roku została znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami - został dodany art. 73 ust. 2b, który umożliwia wnioskowanie o zmianę stawki procentowej w przypadku uzyskania na dany grunt tzw. Decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy jest to akt administracyjny, wydawany na wniosek dowolnej osoby, która przedstawia urzędowi koncepcję (założenia inwestycyjne). W decyzji takiej organ administracji określa możliwości inwestycyjne na danym terenie. Decyzja o warunkach zabudowy może być w każdym czasie zmieniona, decyzja o warunkach zabudowy nie jest również pozwoleniem na budowę i nie upoważnia do prowadzenia prac budowlanych.

Mając na uwadze nowelizację przepisów, Spółdzielnia przygotowała koncepcję urbanistyczną aby na jej podstawie uzyskać decyzję o warunkach zabudowy oraz następnie wystąpić o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z 5% na 1%.

Zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie koncepcji zabudowy spotka się z głosami, iż Zarząd Spółdzielni znów próbuje forsować wbrew mieszkańcom budowę "Manhattanu", w związku z czym z góry pragniemy zwrócić Państwa uwagę, na następujące kwestie:

 1. Uzyskana decyzja o warunkach zabudowy nie stanowi podstawy do rozpoczęcia prac budowlanych,
 2. Aby Spółdzielnia mogła rozpocząć faktyczną realizację inwestycji, wymagana będzie uchwała Walnego Zgromadzenia - tj. Państwa zgoda udzielone w głosowaniu,
 3. Koncepcja została przygotowana wyłącznie przez Spółdzielnię, bez udziału żadnych "deweloperów",
 4. Ewentualna realizacja inwestycji może odbyć się wyłącznie na dotychczasowych zasadach - systemem wewnątrzspółdzielczym bez kooperacji z jakimikolwiek deweloperami,
 5. Przygotowana koncepcja zabudowy mieszkalnej zakłada taką samą powierzchnię usługowo-użytkową, co wykorzystywana obecnie tj. około 6000 m2 - aby wszystkie obecnie istniejące placówki, Poczta, sklepy, przychodnia, fryzjer, apteka etc. dalej funkcjonowały,
 6. Ewentualna realizacja inwestycji, m.in z uwagi na ograniczenia Spółdzielni, będzie miało wieloetapowy charakter rozłożony na wiele lat, tj. nie przewidujemy rewolucji, lecz ewolucję. Zakładamy, iż w trakcie ewentualnych prac placówki handlowo-usługowe będą przenoszone do tymczasowych zastępczych miejsc w najbliższym sąsiedztwie.
 7. Koncepcja zakłada utworzenie parku położonego w miejscu dawnego targowiska, nasadzenia drzew,
 8. Liczba mieszkań została określona na 546, podczas gdy zainteresowanie nową inwestycję zgłosiło już około 700 osób,
 9. Koncepcja zakłada utworzenie nowych, ogólnodostępnych miejsc parkingowych.

W załączeniu przedstawiamy koncepcję urbanistyczną.

PDF 32x32 

Pozdrawiamy,
Zarząd Spółdzielni

 

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino