• 1
  • 2
  • 3
  • 4

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoword 64x64 Oferta - umowa przedwstępna

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoword 64x64 Wniosek - odrębna własność

word 64x64 Zgłoszenie gwarancyjne w zakresie nowych inwestycji

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Wniosek o udostępnienie wglądu do dokumentów

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoword 64x64Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Formularz rezygnacji z usługi Net-Czynsze

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Formularz zgłoszeniowy usługi Net-Czynsze

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoWzór oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Oświadczenie dla osób ubiegających się o bonifikatę


WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino