• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • WSBM Chomiczówka

Komisja Konkursowa ds. wyboru Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo

Komisja Konkursowa ds. wyboru Prezesa Zarządu WSBM "Chomiczówka" w dn.21.03.2023 r. przedstawiła Radzie Nadzorczej trzech kandydatów, wybranych w drodze długiego procesu kwalifikacji i dyskusji wewnątrz Komisji. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzono z trzynastoma kandydatkami i kandydatami, którzy spełnili stawiane Regulaminem konkursu wymagania.

Pracami Komisji zarządza jej Przewodniczący - Kamil Leszczyk, członek Rady Nadzorczej. Za wyselekcjonowanie i przygotowanie aplikacji kandydatów do procedowania odpowiadał Zarząd Spółdzielni w obecnym składzie, specjalista ds. kadr WSBM i Prezydium Komisji Konkursowej.

Ostatecznego wyboru sposród trzech kandydatow dokona Rada Nadzorcza w pełnym składzie na posiedzeniu w dn. 27.03.2023.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Pochmurski

Ogłoszenie konkursu ofert

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” ogłasza konkurs ofert na ustalenie wysokości czynszu na najem poniższych lokali użytkowych:

 • ul. J. Conrada 11 o pow. 311,60 m2 
  pawilon - parter
 • ul. J. Conrada 13 o pow. 113,62 m2 
  pawilon - parter
 • ul. J. Conrada 13 o pow. 248,00 m2 
  pawilon - I piętro
 • ul. J. Conrada 13 o pow. 182,11 m2 
  pawilon - I piętro
 • ul. J. Conrada 13 o pow. 30,00 m2 
  pawilon – parter – pomieszczenie magazynowe – wolne od 01.03.2023 r.
 • ul. J. Conrada 13 o pow. 70,00 m2 
  pawilon - pomieszczenie piwniczne
 • ul. J. Conrada 15 o pow. 66,42 m2 
  pawilon - pomieszczenie piwniczne
 • ul. J. Conrada 15 o pow. 74,16 m2 
  pawilon - pomieszczenie piwniczne
 • ul. Renesansowa 21A o pow. 76,82 m2 
  nadbudowa na hydroforni – parter - wolny od 01.03.2023 r.
 • ul. Bogusławskiego 6A o pow. 46,00 m2 
  pawilon – parter - wolny od 01.04.2023 r.
 • ul. P. Nerudy 1 o pow. 109,08 m2 
  pawilon – parter - wolny od 01.04.2023 r.

Czytaj dalej

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino