• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Dotyczy: ogłoszenia, które zostało opublikowane dnia 5 stycznia 2023 roku na stronie internetowej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” o przetargu nieograniczony na wymianę dźwigów osobowych w budynkach znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”.

W związku ze zmianą terminu przeprowadzenia przetargu aktualna treść ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” ogłasza przetarg nieograniczony na

wymianę dźwigów osobowych w budynkach znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie przetargu

WSBM „Chomiczówka” informuje, że przetarg nieograniczony na „Koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy” w sezonie 2022r na terenie zarządzanym przez Spółdzielnię, który odbył się 11.04.2022 r, decyzją Zarządu z dnia 21.04.2022r, został rozstrzygnięty.

W wyniku prac komisji Przetargowej oraz decyzją Zarządu wyniki przetargu przedstawiają się następująco:

 • realizację zadania nr I powierza się oferentowi Nr 2/KP - Sabres s.c. Cezary Basior, Tadeusz Serwa ul. Modlińska 303, 03-151 Warszawa
 • realizację zadania nr II powierza się oferentowi Nr 1/KP - Żuczek Joanna Anczarska ul. Sportowa 10, 08-411 Parysów

Rozstrzygnięcie przetargu

WSBM „Chomiczówka” informuje, że przetarg nieograniczony na koszenie trawników i prace pielęgnacyjne zieleni w sezonie 2022 r. na terenie zarządzanym przez Spółdzielnie, który odbył się 10.03.2022 r, decyzją Zarządu z dnia 21.03.2022 r. został rozstrzygnięty.

W wyniku prac Komisji Przetargowej oraz decyzją Zarządu wyniki przetargu przedstawiają się następująco:

 • Zadanie nr. 1 i Zadanie nr. 2 zostało unieważnione.
 • Realizację zadania nr. 3 powierza się oferentowi 1/KP –Sabres s.c. Cezary Basior, Tadeusz Serwa ul. Modlińska 303, 05-092 Warszawa.
 • Realizację zadania nr. 4 powierza się oferentowi nr.3/KP AMAT Albert Matyszek
  21-411 Stanin 104.
 • Realizację zadania nr. 5 powierza się oferentowi nr. 4/KP –Danvita, Krzysztof Rogulski ul. Kościuszki 82, 05-120 Legionowo.

Rozstrzygnięcie przetargu

WSBM „Chomiczówka” informuje, że przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie nieruchomości gruntowych i części wspólnych w nieruchomościach będących w zarządzaniu Spółdzielni, który odbył się 17.02.2022 r, decyzją Zarządu z dnia 24.02.2022 r. został rozstrzygnięty.

W wyniku pracy Komisji Przetargowej oraz decyzją Zarządu, prace powierza się następującym oferentom:

 • realizację zadania nr. I oferentowi nr. S/8 firma „Optima” Bożena Golan ul. Warszawska 292, 05-92 Łomianki.
 • realizacje zadania nr. II oferentowi nr. S/4 „Rodmix” Marta Postek , 01-930 Warszawa ul. Przy Agorze 26A/81.
 • realizacje zadania nr. III oferentowi nr. S/8 „Optima” Bożena Golan ul. Warszawska 292, 05-92 Łomianki.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

WSBM „Chomiczówka” ogłasza przetarg nieograniczony na n/w roboty:

Opracowanie 34 projektów budowlanych likwidacji barier architektonicznych poprzez dostosowanie pomieszczenia komory śmieciowej, szybu windowego oraz dźwigu osobowego do korzystania z poziomu wejścia do budynku w zasobach WSBM „Chomiczówka”.

Zakres prac obejmuje: wykonanie dokumentacji, opracowanie ekspertyz, wykonanie kosztorysów, złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków i uzyskanie pozwoleń na budowę.

Czytaj dalej

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino