• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zawiadomienie

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”, działając na podstawie art. 43 ust. 5 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1208), informuje, iż w dniu 6 lipca 2021 r. podjęta została Uchwała nr 139/2021 Zarządu WSBM „Chomiczówka” w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Josepha Conrada 23.

Za pośrednictwem Gospodarza nieruchomości oraz usług Poczty Polskiej osoby posiadające spółdzielcze własnościowe, bądź spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w niniejszej nieruchomości, otrzymają kopię podjętej Uchwały.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia Uchwały mogą ją Państwo zaskarżyć do sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub jeśli Uchwała ta narusza Państwa interes prawny lub uprawnienia. Informujemy, iż przyczyną stwierdzenia nieważności Uchwały nie może być niepodjęcie przez osoby zainteresowane wysłanych przez Zarząd Spółdzielni powiadomień w przedmiotowej sprawie.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, chyba że zostanie zaskarżona do sądu zgodnie z art. 43 ust. 5 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino