• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Informacja

Zarząd WSBM „Chomiczówka” zawiadamia, iż po wieloletnich staraniach doszło do zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego ulicę Renesansową w Warszawie, na rzecz Gminy. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych działając na podstawie art. 626(10) §1 kodeksu postępowania cywilnego w dniu 21 lipca 2020 r. dokonał wykreślenia prawa użytkowania wieczystego Spółdzielni z księgi wieczystej urządzonej dla tego terenu. W dniu 1 września 2020 r. Zarząd Spółdzielni skierował pismo do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Bielany, informując w nim
o przejęciu wskazanej nieruchomości w zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Informujemy, iż podmiotem zobowiązanym do utrzymywania drogi wewnętrznej ulicy Renesansowej pozostaje Miasto Stołeczne Warszawa.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino