• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy

 • ul. W. Bogusławskiego 24,
 • J. Conrada 8,
 • M. Dąbrowskiej 5,
 • Kwitnącej 12 A, B, C,
 • Kwitnącej 19,
 • P. Nerudy 4,
 • P. Nerudy 7,
 • Renesansowej 21,
 • Żółwiej 14, 18,

do których Spółdzielnia posiadała prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogą ustanowić odrębną własność lokalu po złożeniu w Spółdzielni wniosku w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 apelujemy o nie umawianie terminów podpisania aktów notarialnych do momentu ustabilizowania się sytuacji. Prosimy o odpowiedzialne decyzje zmierzające ku maksymalnemu ograniczeniu ryzyka, z troską o zdrowie i życie nas wszystkich.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino